Jobdate tijdens Dealerday

Fedagrim, Thomas more Geel en RCT Antwerpen organiseerden 28 oktober een eerste dealerday. Tractordealers, landbouwmechanisatiebedrijven en leerkrachten uit het land- en tuinbouwonderwijs kwamen samen met de studenten van de landbouw- en landbouwmachanisatierichting in geel samen voor dit event rond precisielandbouw. In totaal waren er 100 deelnemers aan de verschillende sessies.

De voormiddag werd ingezet door Raven, Educam, trimble en Yanmar. van gps-gestuurd rijden en werken op het veld tot predictief onderhoud en het allerlaatste nieuws rond aandrijfvormen. Studenten, leerkrachten en landbouwmechanici vonden elkaar in deze sessies en kregen een overzicht van de laatste evoluties en technologie.

 

 

Na al deze contacten en een walking dinner was het tijd voor nieuwe sessies. Als afsluiter nam Tinne Rombouts het woord. Ze was heel blij een enthousiaste groep jongeren en professionele te zien. Ze benadrukte het belang van de lokale productie en wees erop dat de landbouwsector dankzij precisietechnologieën een grote stap vooruit zet. daarom pleitte ze ook voor een uitbreiding van de pre-ecoregelingen rond precisielandbouw die nu al bestaan.

Hans Verstreken van Fedagrim: Broodnodig gezien de nieuwe pre-ecoregeling rond precisielandbouw. via een event zoals dit laat de sectorfederatie Fedagrim de laatste nieuwe technieken ingang vinden in het werkveld.

Kris Michiels, docent Thomas More: Het was een zeer leerrijke dag, ook voor mij als docent. We krijgen de laatste technologie aangeboden. Bovendien worden hier ook interessante contacten gelegd. Zo zien we binnenkort zelf nog enkele demo-machines van aanwezige merken in de les verschijnen.